Winkelwagen

Verzenden naar
Gebruik hezelfde adres voor verzending en facturering
Toevoegen / wijzigen verzendadres
Naam Unieke code Prijs Hoeveelheid Korting Totaal
 
Totaal artikelprijzen

Gekozen verzendmethode

TNT PostTNT Post buspost (gem. 1 dag)

of wijzig de verzendmethode

2,75 €
 
Totaal:
2,75 €
Aantekeningen en speciale verzoeken
Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

"Knaster-Shop.nl" algemene verkoopvoorwaarden.

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten aangegaan met
Knaster-Shop.nl. Er kan slechts van deze voorwaarden worden afgeweken na schriftelijke overeenkomst.Knaster-Shop.nl erkent de juridische geldigheid van elektronische communicatie en gaat er vanuit dat eenieder die zaken doet met Knaster-Shop.nl daarmee impliciet verklaart deze juridische geldigheid eveneens te erkennen.

Prijzen & verzendkosten
Alle aangegeven prijzen zijn consumentenprijzen in Euro's inclusief het in Nederland geldende BTW tarief.
Knaster-Shop.nl berekent verzendkosten zoals aangegeven in de webshop voor alle orders beneden de € 25,- voor orders boven € 25,- (incl. BTW) worden tenzij nadrukkelijk anders vermeld geen verzendkosten in rekening gebracht binnen Nederland.

Betaalwijze
Knaster-Shop.nl hanteert verschillende betaalmogelijkheden:
*
Vooruitbetaling op Postbankrekening 50.70.648 t.n.v. Nexus Automatisering te Wezep.
* Afhandeling via iDeal.

Een eerste bestelling dient altijd vooraf te worden betaald, vervolgbestellingen worden na acceptatie direct verstuurd met een factuur die binnen 8 dagen ná ontvangst van de goeden kan worden betaald.
Na afronding van een bestelling ontvangt u direct per eMail een automatisch aangemaakte orderbevestiging op het door u opgegeven eMailadres, dit is tevens de proforma-factuur van uw bestelling.
De goederen worden na regeling van uw betaling en indien voorradig zo spoedig mogelijk (het streven is nog dezelfde dag) doch tenminste binnen 5 werkdagen naar het door u aangegeven adres verzonden.

Levertijd
Na ontvangst van uw betaling geldt een standaard levertijd van max. 5 werkdagen tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. De wettelijke maximale levertijd bij kopen op afstand bedraagt 30 dagen. Indien de aangegeven levertijd voor één of meer producten niet haalbaar blijkt, zal
Knaster-Shop.nl u hiervan tijdig op de hoogte stellen. Indien een product niet binnen 30 dagen bij u kan worden afgeleverd dan heeft u het recht om de overeenkomst te ontbinden tenzij een andere levertijd is overeengekomen. Na (schriftelijke) ontbinding van de overeenkomst wordt het hiervoor reeds betaalde bedrag binnen uiterlijk 30 dagen volledig teruggestort.

In de praktijk zal een bestelling welke vóór 16.30u. is afgerond, de volgende dag worden bezorgd binnen Nederland.

Betaling
Volgens de Europese regelgeving is een koop, gesloten langs elektronische weg (lees internet), een rechtsgeldige koopovereenkomst waarop een betaling dient te volgen. De koopovereenkomst kan slechts worden ontbonden indien de koper binnen 7 werkdagen na de elektronische opdracht via e-mail aan verkoper te kennen geeft deze koopovereenkomst te willen ontbinden.

Recht van retour
De wet Verkoop op afstand stelt dat een overeenkomst gedurende 7 werkdagen kan worden herroepen. De termijn van 7 werkdagen gaat in op het moment dat de consument de goederen in ontvangst neemt en de verkoper aan haar leververplichting heeft voldaan.

Retourzendingen dienen altijd tevoren via eMail te worden gemeld o.v.v. "RETOURZENDING" + Ordernummer. Het ordernummer dient duidelijk zichtbaar bij de adressering op de retourzending vermeld te worden. Retour-artikelen dienen uitdrukkelijk ongebruikt, onbeschadigd, in originele verpakking, deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te worden geretourneerd vergezeld van de (kopie-)factuur. Wij behouden ons het recht voor om geretourneerde goederen te weigeren indien zij niet aan deze voorwaarden voldoen.

Afhankelijk van hetgeen vooraf schriftelijk is overeengekomen zal na retourontvangst een vervangend artikel worden verzonden of zal het aankoopbedrag (binnen uiterlijk 30 dgn.) worden teruggestort. Er wordt geen restitutie verleend op verzendkosten. De retour-garantie is niet van toepassing op afgeprijsde- of actie-artikelen of artikelen waarbij dit is aangegeven in de webwinkel.

Aansprakelijkheid
Kleur en uitvoering van in de webwinkel getoonde producten proberen wij zo nauwkeurig mogelijk te presenteren maar worden niet voor 100% gegarandeerd. Bij breuk of verloren gaan van zendingen, zullen wij in het algemeen opnieuw verzenden, nadat hiervan melding is gedaan bij de vervoerder, zomogelijk voorzien van een foto. Neem bij twijfel hierover vooraf contact met ons op.

Geschillen
Klachten over onze producten of diensten dienen schriftelijk bij
Knaster-Shop.nl kenbaar te worden gemaakt. Op klachten wordt binnen maximaal 5 werkdagen na ontvangst gereageerd en Knaster-Shop.nl verplicht zich haar uiterste best te doen evt. geschillen naar tevredenheid op te lossen.

Eigendomsvoorbehoud
Alle goederen blijven tot volledige betaling het volledige en onontvreembare eigendom van
Knaster-Shop.nl.

Privacybeleid
Knaster-Shop.nl vindt de privacy van haar klanten zeer belangrijk en zal om die reden alle aan haar verstrekte gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van leveringen, risicobeheer en marketing-doeleinden. Deze gegevens zullen nadrukkelijk NIET aan derden ter hand worden gesteld.